Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu
Strona główna
Historia Szkoły | SP 2 | Absolwenci |

O szkole

Historia Szkoły


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. LUDWIKA KOBIELI W CHYBIU

 
 
 
 
 

HISTORIA SZKOŁY
 
 
  
           Szkoła Podstawowa nr 2 w Chybiu została otwarta 4 października 1959 roku. Jej powstanie ściśle łączy się z Zarzeczem i nie bez powodu do dzisiaj potocznie mówi się "szkoła zarzecka".
           Otóż w 1954 roku, w związku z zaplanowaną na terenie wsi Zarzecze budową zbiornika retencyjnego na Wiśle, zapadła decyzja o wysiedleniu mieszkańców. W szybkim tempie zaczęły znikać zabudownia - w tym także dwie szkoły, z których jedna istniała już od 1785 roku. W miejsce zlikwidowanych szkół zarzeckich wybudowano w Chybiu nową, o siedmiu lokalach wykładowych, z salą gimnastyczną, świetlicą, biblioteką oraz gabinetem fizyczno - chemicznym. Szkołę ulokowano na pograniczu dawnego Zarzecza, ale już na terenie Chybia. Otwarcie jej nastąpiło w 1959 roku. Szkoła Podstawowa nr 2 w Chybiu jest więc kontynuatorką historii szkół zarzeckich. Pierwszym jej kierownikiem został Antoni Ferfecki, długoletni kierownik Szkoły Powszechnej nr 2 w Zarzeczu, piastujący to stanowisko od 1922 roku do zalania wsi, tj. do 1954 roku. Po paru miesiącach sprawowania funkcji, ze wzgledu na uciążliwy dojazd, zdecydował się przenieść do Skoczowa na stanowisko kierownika szkoły. Antoni Ferfecki był pedagogiem cenionym zarówno przez społeczeństwo Zarzecza jak i środowisko nauczycielskie.
          Szkoła Podstawowa nr 2 w Chybiu przez długie lata nie miała swojego patrona. Wspomniany wcześniej kierownik ubiegał się o nadanie tej szkole imienia prof. Ludwika kobieli - tego, który był uczniem owej szkoły, a później jako literat opisywał piękno okolicy, zwyczaje, obrzędy i tradycje mieszkańców tzw. "żabiego kraju".
          Życzenia pana Ferfeckiego zostały zrealizowane. W 1994 roku odbył się Zjazd Zarzeczan, na którym odrodził się pomysł nadania szkole imienia. Dzięki staraniom wielu osób, a głównie obecnego dyrektora szkoły p. Mara Kicki, po 40 - latach istnienia, szkoła ta otrzymała imię Ludwika Kobieli - tego, który ukochał tęziemię i rozławił piękny "żabi kraj" znad Wisły

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     NADANIE IMIENIA SZKOLE    
 

 
       Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 8 października 1999 roku z udziałem licznych gości, przedstawicieli władz gminnych, oświatowych oraz młodszego syna naszego patrona p. Marka Kobieli, obecnie pracownika naukowego politechniki Gliwickiej. Wydarzenie to znalazło odbicie w prasie śląskiej oraz katowickiej telewizji regionalnej.
 
 
 

 
 
 
 
 
                     
      
Moment odsłonięcia tablicy pamiątkowej
 
 
 
 
 
  Ksiądz Ludwik Lasota poświęcił tablicę pamiątkową
 
 
 
 
 

 
Uczniowie przedstawili życie i twórczość patrona szkoły
 
 
 
 

Publiczność z zainteresowaniem wysluchała programu artystycznego
 
 
 
 
Zaproszeni goście z uwagą i wzruszeniem wysłuchali opowieści o dawnym Zarzeczu,
o 40-letniej historii szkoły i jej patronie
 
 
 
Pierwszy wpis do Księgi Pamiątkowej złożył pan Marek Kobiela
 
                                                  
 
  
 
 
 
 
 
             Równocześnie otwarto izbę pamięci, w której znajduje się wiele dokumentów, zdjęć oraz pamiątek o Ludwiku Kobieli. Poniżej znajdują się zdjęcia z odwiedzin Izby Pamięci.
 
 
 
 
 
                                     
 
 
           
 
 
 

                 
 
Marek Kicka podziękował za zorganizowanie uroczystości
 
 
 
 
 
 

 

 

PATRON SZKOŁY

Ludwik Kobiela. Literat z Żabiego Kraju

 

 

Po raz pierwszy odkrył Ludwika Kobielę w 1959 roku jego o cztery lata młodszy kolega z lat gimnazjalnych Antoni Ferfecki, kierownik szkoły w Chybiu, autor publikacji "Historia Zarzecza". Drugi raz odkrywa go Mirosław Siemiński wydając jego książkę "Żabi kraj" (1983 rok) i drukując ją fragmentami w swojej gazecie "Formacji" a potem "Nowej Formacji". Po raz trzeci temat Ludwika Kobieli wykorzystuje w swojej pracy magisterskiej Joanna Czerwieńska, urodzona w Zarzeczu. Czwarty raz - nasza Rada Gminy akceptując wniosek o nadanie jednej z ulic Chybia imienia L. Kobieli. I wreszcie po raz piąty odkryciem i kontynuacją dzieła L. Kobieli zajmuje się Towarzystwo Miłośników Zarzecza - pisze Hermina Przemyk, prezes TMZ, w liście umieszczonym w Izbie Pamięci w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu.


 

Dyrektor Marek Kicka w Izbie Patrona szkoły w Chybiu.

 

 

"... Starsze pokolenie mieszkańców naszej gminy nie pamięta Kobieli, bo zmarł on 1945 roku, a więc jeszcze przed latami stalinizacji. Paradoksalnie wyszło mu to tylko na dobre, a Morcinkowi, z którym się ciągle porównuje Kobielę, już nie..." - mówi Marek Kicka, dyrektor szkoły zarzeckiego literata.


Izba patrona ustąpiła chwilowo miejsca pracowni komputerowej. Dyrektor zapowiada przeprowadzkę wszystkich pamiątek do nowego pomieszczenia. Zwiedzamy pustą szkołę (bo akurat sobota) i dyskutujemy o fenomenie Kobieli. Renesans jego twórczości wiąże się z działalnością Towarzystwa Miłośników Zarzecza, które popularyzuje dokonania literata z Żabiego Kraju.

 
 
NAUCZYCIELE SP 2 CHYBIE 1959 - 2010
 
 
Kierownicy i dyrektorzy sp 2 Chybie
 
Ferfeckie Antoni           1959 - 1960
Ochodek Maria             1960 (nauczyciel od 1959 - 1968)
Hapeta Stanisław          1960 - 1961
Hajek Bogdan               1961 - 1968
Franek Gertruda           1968 - 1976 (nauczyciel od 1961 - 1977)
Dziedzic Bolesław         1982 - 1990 (nauczyciel od 1959)
Kicka Marek                 od 1990
 
Kierownicy Punktu Filialnego 1976 - 1982
 
Motylewska Irena           1976 - 1977 (nauczyciel od 1968)
Marciniak Bogumiła        1977 - 1978 ( nauczyciel 1964 - 1995)
Dziedzic Bolesław           1977 - 1981 z-ca dyr. ZSG w tym odpowiedz. za punkt filialny SP 2 Chybie
 
 
Nauczyciele
 
Bełtowska Helena   1985 - 1993
Biedrawa Aleksandra   od 1988
Buczyńska Eugenia   1972 - 1974
Budzicki Janusz   1982 - 1998
Chmiel Izabela
Chmura Dorota   od 1997
Chrapek Ewelina
Chromik Katarzyna   od 1998
Czerwiec Kazimierz   1959 - 1962
Danilewska Anna  1981 - 1983
Dziedzic Barbara   1981 - 1988
Faba Wanda   1968 - 1970
Farana - Szczyrba Anna   od 1995
Folek Wiesława   1984 - 1992
Franek Liliana  1980 - 1981
Gancarz - Hutnicka Elżbieta
Garbyś Aleksandra  1996 - 1998
Januszewicz Janusz   1974 - 1976
Januszewicz Zofia  1974 - 1997
Jaskier Zofia   od 1983
Kajstura Danuta   1992 - 1995
Kasza Ewa  1998 - 1999
Kicka Aleksandra
Kidoń Alicja   od 1985
Kiełbasa Renata 1986 - 1988
Kisza Wanda   1984 - 1988
Kominek Wioletta  1990 - 1992
Kominek Urszula (Gazda)   1969 -
Kotowska Elżbieta   1963 -
Kubik Jadwiga   1984 - 1986
Kuboszek Barbara   1966 - 1968
Kucharska Alicja   1996 - 1998
Kunc Możena
Lazar Barbara  1985 - 1990
Malcharek Helena   1959 - 1967
Nowak Zofia   1973 - 1979
Nycz Maria 1967 - 1969
Ociepa Krystyna (Budniok) 1969 - 1971
Ochodek Anna
Orszuł Maria   1982 - 1983
Pączek Lidia   1964 - 1974
Perczyńska Stanisława (Staniek)   1970 - 1975
Pietroszek Danuta   1979 - 1980
Pisarek Ewa
Pisarek Tadeusz   1979 - 1980
Przemyk Alicja  1987 - 1990
Przemyk Hermina   1959 - 1987
Przemyk Maria   1965 - 1967       1989 - 1990
Przemyk - Folek Krystyna   1975 - 1977      1981 - 1982
Pszczółka Krystyna (Fober)  1959 - 1966
Puchalska Stanisława   1964 - 1966
Sitarz Wanda (Krzemień)   1966 - 1970
Smolana Irena   1980 - 1982
Soboszek Alicja   od 1978
Staniek Mirosław    1985 - 1986
Staniek Monika    od 2006
Stanoszek Jan    1986 - 1990
Szczypka Agata
Szulcek Małgorzata    1984 - 1986
Sztwiertnia Alicja   1964 - 1965
Slęk Bogusław   1988
Uryga Bronisław   1959 - 1964
Waleczek Ewa    1984 - 1987
Waleczek - Karkula Urszula     1987 - 1988
Wardas Janina   1990 - 1998
Wawrzyczek Gertruda    1970 - 1992
Wietrzykowska Teresa    1981 - 1983
Wiewióra Artur    od 1999
Wilk Barbara   
Wojacka Liliana    1997 - 1998
Wójcikiewicz Anna (Wołoszczak)     1974 - 1975
Wrona Maciej     1997 - 1999
Wrzecionko Helena (Kubok)   1965 - 1970
Wrzecionko Henryk    1963 - 1970
Zarzycki Marcin
Żerda Lidia    od 1997
Żur - Cymorek Klaudia
 
Katecheci katoliccy
 
ks. kanonik Lasota Ludwik    1990 - 1991
ks. Granieczny Edward   1990- 1991
ks. Sinka Stanisław   1991 - 1992
ks. Jenkner Maciej   1992 - 1994
ks. Szewieczek Mirosław   1994 - 1996
ks. Cojda Krzysztof   1994 - 1997
ks. Gawlas Andrzej  od 1996
ks. Kamiński Marek   1997 - 1999
ks. Caputa Włodzimierz
ks. Wiesław
ks. Piętka Ryszard
Wardas Janina    1990 - 1998
Janicka Teresa (Szkrobol)    1997 - 1999
Galas Katarzyna    od 1999
Faruga Leszek    2009 - 2010
k
 
 
Katecheci ewangeliccy
 
ks. Macura Karol   1995 - 1999
ks. Krzykowski Andrzej   1994 - 1995
Malina Adam   1990 - 1991
Malina Ewa    1991 - 1992
Czyż Izabela    1992 - 1994
 
 
Nauczyciele pedagodzy
 
Chmura Dorota  1997 - 1999
Gwiazda Katarzyna    od 2009
Sobala Joanna   2007 - 2009
 
Świetlica
 
Kuboszek Monika    od 2009
 
Pracownicy administracji
 
Gorol Bronisława
Kidon Alicja
Piszczek Elżbieta
Czarniecka Stanisława
Macura Dorota
 
Pracownicy obsługi
 
Derlich Emilia Herok Alfreda
Pisarek Helena
Cieślar Maria
Szkucik Barbara
Szczypka Katarzyna
Ochodek Franciszek
Kajstura Stanisław